🎉 میدونستی گردونه شانس به سایت پَنِلیکس اضافه شده؟ - عزیزان میتوانید هر روز تا 5 هزار تومان شارژ رایگان دریافت کنید.
از منوی کاربردی روی گردونه شانس کلیک کنید

سرویس ها

📌 خدمات جدید (مخصوص محدودیت)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2560 لایک اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت بالا] ♻🚀 توضیحات 2,210  تومان 400000/10 2 ساعت 50 دقیقه فعال
2561 لایک اینستاگرام ویژه محدودیت [سرعت بالا] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 3,010  تومان 200000/10 فعال
2563 لایک اینستاگرام [ریزش کم] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 3,210  تومان 500000/10 فعال
2293 فالوور اینستاگرام [اپلیکیشنی] [50کا/روز]🚀💎 توضیحات 26,930  تومان 250000/10 فعال
2294 فالوور اینستاگرام [100کا/روز] [ریزش کم]🚀 توضیحات 30,270  تومان 99999999/10 فعال
2295 فالوور اینستاگرام [50کا/روز] [ضمانت: 365 روز] ♻ توضیحات 41,420  تومان 1000000/10 فعال
2296 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت: 20کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐⚡♻ توضیحات 43,490  تومان 500000/50 فعال
2298 فالوور اینستاگرام پروفایلدار [استارت آنی] [ریزش:کم] [سرعت: 40کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐⚡♻ توضیحات 53,850  تومان 2000000/10 فعال
2299 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [ریزش: 5%] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] 🔥⚡♻ توضیحات 59,740  تومان 100000/10 فعال
📌 خدمات جدید
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2635 بازدید پست اینستاگرام [ ارزان ] [ ظرفیت بالا ] [ آپدیت ] 🔅 توضیحات 1,870  تومان 2147483647/100 فعال
2587 بازدید ویدیو اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت بالا] S1 🔅 توضیحات 2,270  تومان 100000000/100 فعال
2588 بازدید ویدیو اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت بالا] S2 🔅 توضیحات 2,560  تومان 100000000/100 فعال
2636 بازدید استوری [واقعی] [همه استوری ها] 🔅 توضیحات 8,960  تومان 100000/100 فعال
2637 ممبر فیک تلگرام [ظرفیت: 4کا] [ارزان] توضیحات 16,470  تومان 4000/10 فعال
2638 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [150کا/روز] [ضمانت: 365روز] 🔅 ♻ (اضطراری) توضیحات 28,530  تومان 1000000/10 فعال
2589 بازدید لایو اینستاگرام [15 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 36,400  تومان 10000/50 فعال
2590 فالوور 95 درصد ایرانی [پروفایلدار] [اختصاصی]🔥 ❤ توضیحات 44,760  تومان 10000/100 فعال
2591 بازدید لایو اینستاگرام [30 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 72,800  تومان 10000/50 فعال
2592 بازدید لایو اینستاگرام [60 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 145,590  تومان 10000/50 فعال
2593 بازدید لایو اینستاگرام [90 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 218,380  تومان 10000/50 فعال
2594 بازدید لایو اینستاگرام [120 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 291,170  تومان 10000/50 فعال
2595 بازدید لایو اینستاگرام [180 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 436,760  تومان 10000/50 فعال
2596 بازدید لایو اینستاگرام [240 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 582,340  تومان 10000/50 فعال
رفرال ایردراپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2630 زیرمجموعه بلوم توضیحات 5,073,710  تومان 20000/1 فعال
2629 زیرمجموعه [ممفای/مافیا/بول ران/دات کوین/اکسیژن/معکب/سیتی هولدر] [استارت آنی] توضیحات 5,713,550  تومان 300000/1 فعال
2631 زیرمجموعه [بلوم/یس کوین/کتیزن] [ استارت آنی ] توضیحات 8,978,790  تومان 50000/1 فعال
2632 زیرمجموعه همستر [ُS1] توضیحات 18,120,380  تومان 20000/1 فعال
2633 زیرمجموعه همستر [S2] توضیحات 18,534,560  تومان 20000/1 فعال
پرمیوم تلگرام [ممبر / بوست]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2614 ممبر تلگرام پرمیوم کانال/ گروه[سرعت بالا] [ضمانت 30 روز] 💥🚀 توضیحات 590,210  تومان 2000/100 فعال
2576 ممبر پرمیموم تلگرام [ 30 روز ضمانت ] 🌟♻ توضیحات 786,950  تومان 20000/100 فعال
2615 ممبر پرمیوم تلگرام [سرعت:متوسط] [ضمانت: 30روز] توضیحات 983,680  تومان 25000/100 فعال
2616 ممبر پرمیوم تلگرام [20 - 40/ روز][ضمانت / 30روز]🌟🌟🌟 توضیحات 1,423,750  تومان 90000/10 فعال
👤 ممبر تلگرام [ ضمانتی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2617 ممبر تلگرام کانال/گروه [ضمانت:180 روز][30-50 کا روز]💎💎💎 توضیحات 96,300  تومان 100000/10 فعال
2618 ممبر تلگرام کانال/گروه[ضمانت:6 ماه][20 کا/ روز]🚀🚀🚀 توضیحات 120,120  تومان 40000/100 فعال
2620 ممبر تلگلرام کانال/گروه [بدون ریزش] [ضمانت دو ماه ][سرعت بالا] توضیحات 138,750  تومان 100000/500 فعال
2619 ممبر تلگرام کانال/گروه[بدون ریزش] [ضمانت 30 روز] [30 - 50 کا/روز] توضیحات 140,830  تومان 100000/500 فعال
💌 لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2649 لایک تیک تاک [آنی] [2 - 5/روز] [ضمانت: 365 روز] 🔅 ♻ توضیحات 14,760  تومان 5000000/10 فعال
🤖 فالوور اینستاگرام [ ارزان ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2301 فالوور اینستاگرام - [8کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 5,180  تومان 22000/20 فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ 90 روز ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2641 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [70کا/روز] [ضمانت: 90روز] 🔅 ♻ توضیحات 25,580  تومان 1000000/10 فعال
📉 فالوور اینستاگرام [ ریزش کم ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2639 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [70کا/روز] [ریزش 5%] 🔅 توضیحات 18,690  تومان 10000/10 فعال
2305 فالوور اینستاگرام [ریزش کم] [5کا/روز] توضیحات 18,920  تومان 500000/10 8 ساعت 35 دقیقه فعال
2599 فالوور میکس [ سرعت بالا ] 🌟 توضیحات 19,120  تومان 5000/11 17 دقیقه فعال
2310 فالوور اینستاگرام [ریزش کم] [100کا/روز] توضیحات 54,760  تومان 250000/50 فعال
2309 فالوور اینستاگرام [ریزش کم] [100کا/روز] توضیحات 56,950  تومان 250000/50 فعال
2311 فالوور اینستاگرام [ریزش کم] [5کا/روز] توضیحات 58,750  تومان 5000/10 فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ 30 روز ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2640 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [70کا/روز] [ضمانت: 30روز] 🔅 ♻ توضیحات 25,580  تومان 1000000/10 فعال
2603 فالوور اینستاگرام [اکانت قدیمی] [100کا/روز] [ضمانت: 30روز] 💎🚀♻ توضیحات 26,930  تومان 500000/10 فعال
2604 فالوور میکس [ ریزش کم ] [ 30 روز ضمانت ]📈 توضیحات 39,030  تومان 5000000/10 فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ 365 روز ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2642 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [300کا/روز] [ضمانت: 365روز] 🔅 ♻ توضیحات 25,580  تومان 1000000/10 فعال
2643 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [50کا/روز] [ضمانت: 365روز] 🔅 ♻ توضیحات 25,580  تومان 500000/10 فعال
2606 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت: 200کا/روز] [ضمانت: 365روز] ⭐⚡♻ توضیحات 26,490  تومان 1000000/10 41 دقیقه فعال
2644 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [60کا/روز] [ضمانت: 365روز] 🔅 ♻ توضیحات 26,560  تومان 1000000/10 فعال
2605 فالوور اینستاگرام [اکانت قدیمی] [50کا/روز] [ضمانت: 365روز] 💎🚀♻ توضیحات 29,000  تومان 300000/10 1 ساعت 4 دقیقه فعال
👀 بازدید تیک تاک [ پست/استوری/آمار ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2650 بازدید تیک تاک [آنی] [سرعت بالا] 🔅 🚀 توضیحات 190  تومان 1000000000/100 فعال
2651 شیر تیک تاک [آنی] [سرعت بالا] [ضمانت: 30 روز] 🔅 ♻️ توضیحات 8,630  تومان 10000000/10 فعال
👁 بازدید + لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2609 بازدید + لایک اینستاگرام [استارت آنی][بدون ریزش] توضیحات 3,760  تومان 1000000/100 28 دقیقه فعال
2610 بازدید + لایک اینستاگرام ایرانی [استارت آنی][بدون ریزش] 🇮🇷 توضیحات 9,320  تومان 100000/100 فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ ضمانتی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2314 فالوور اینستاگرام اسپید [ ریزش کم] [2- 10 روز]🚀 توضیحات 26,330  تومان 500000/100 4 ساعت 54 دقیقه فعال
2322 فالوور اینستاگرام [90کا/روز] [60 روز ضمانت] 🚀♻ توضیحات 26,560  تومان 1000000/10 31 دقیقه فعال
2319 فالوور اینستاگرام [ 70کا/روز] [ریزش کم] 🚀 توضیحات 31,480  تومان 99999999/10 16 دقیقه فعال
2317 فالوور اینستاگرام [50کا/روز] [ضمانت دائمی] ♻ توضیحات 41,420  تومان 5000000/10 19 دقیقه فعال
2320 فالوور اینستاگرام [ضمانت دائمی] [10کا/روز] ] ♻ توضیحات 43,490  تومان 1000000/100 فعال
2321 فالوور اینستاگرام [ضمانت: 365روز] [40کا/روز] ♻ توضیحات 43,490  تومان 200000/10 26 دقیقه فعال
2324 فالوور اینستاگرام [ضمانت 30 روز] [جبران ریزش خودکار] ♻🤖 توضیحات 55,920  تومان 500000/10 18 دقیقه فعال
2326 فالوور اینستگرام [سرعت بالا] [365 روز ضمانت] ♻ 🚀 توضیحات 60,060  تومان 5000000/10 1 ساعت 38 دقیقه فعال
📝 کامنت تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2652 کامنت دلخواه تیک تاک [واقعی] [ضمانت: 30 روز] 🔅 ♻ توضیحات 344,290  تومان 500000/10 فعال
2653 کامنت ایموجی تیک تاک [واقعی] [ضمانت: 30 روز] 🔅 ♻ توضیحات 344,290  تومان 500000/10 فعال
2654 لایک کامنت تیک تاک [واقعی] [ضمانت: 30 روز] 🔅 ♻ توضیحات 816,460  تومان 500000/50 فعال
📡 تبلیغات اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2613 فالوور پاپ آپ (ارسالی 4 ساعته) توضیحات 914,760  تومان 1000/1000 فعال
🎬 لایو استریم تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2655 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [15 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 34,430  تومان 100000/10 فعال
2656 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [30 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 68,860  تومان 100000/10 فعال
2657 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [60 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 137,720  تومان 100000/10 فعال
2658 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [90 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 206,580  تومان 100000/10 فعال
2659 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [120 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 275,430  تومان 100000/10 فعال
2660 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [180 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 413,150  تومان 100000/10 فعال
2661 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک | 240 دقیقه توضیحات 413,150  تومان 100000/10 فعال
2662 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [360 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 826,290  تومان 100000/10 فعال
🇮🇷 فالوور اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2331 فالوور اینستاگرام 40% ایرانی [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 38,610  تومان 20000/100 4 ساعت 33 دقیقه فعال
2332 فالوور اینستاگرام باکیفیت ایرانی [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 41,580  تومان 20000/100 58 دقیقه فعال
2333 فالوور اینستاگرام ایرانی [گلد] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 43,070  تومان 20000/100 8 ساعت 55 دقیقه فعال
2335 فالوور اینستاگرام ایرانی [الماس] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 47,520  تومان 20000/100 10 ساعت 50 دقیقه فعال
2336 فالوور اینستاگرام فول ایرانی پاشا [پیشنهادی] 💎 🔥 توضیحات 70,200  تومان 10000/100 1 ساعت 8 دقیقه فعال
2338 فالوور اینستاگرام ایرانی رودیوم [100درصد ایرانی🇮🇷] توضیحات 101,520  تومان 10000/200 28 دقیقه فعال
2607 فالوور 70% فعال ایرانی [آنی] 🇮🇷🔥 توضیحات 789,750  تومان 2000/50 فعال
🤖 لایک اینستاگرام [ ارزان ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2343 لایک اینستاگرام [میکس] [بدون ضمانت] [استارت آنی] [سرعت: 30کا/روز] توضیحات 1,660  تومان 5000000/10 فعال
2341 لایک اینستاگرام [میکس] [بدون ضمانت] [استارت 1 - 5 ساعت] [سرعت: 10کا/روز] توضیحات 1,760  تومان 50000/100 30 دقیقه فعال
2344 لایک اینستاگرام [میکس] [بدون ضمانت] [استارت آنی] [سرعت: 20 - 40کا/روز] توضیحات 2,120  تومان 5000000/10 فعال
📊 لایک اینستاگرام [ ریزش کم ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2345 لایک اینستاگرام [واقعی] [ریزش 0 - 5%]🚀 توضیحات 3,110  تومان 50000/10 14 دقیقه فعال
2346 لایک اینستاگرام [واقعی] [ 70کا/روز]🚀 توضیحات 3,110  تومان 50000/10 فعال
2348 لایک اینستاگرام [ بدون ریزش ] [ 60کا/روز]🚀 توضیحات 3,440  تومان 300000/10 فعال
2349 لایک اینستاگرام [واقعی] [ 60کا/روز] 🚀 توضیحات 5,480  تومان 150000/10 36 دقیقه فعال
♻️ لایک اینستاگرام [ ضمانتی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2351 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 2,460  تومان 1000000/10 5 ساعت 50 دقیقه فعال
2350 لایک اینستاگرام [اکانت های قدیمی] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 2,570  تومان 1000000/10 27 دقیقه فعال
2352 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 90روز] ♻🚀 توضیحات 2,750  تومان 1000000/10 فعال
2353 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 120روز] ♻🚀 توضیحات 2,870  تومان 1000000/10 فعال
2354 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 365روز] ♻🚀 توضیحات 2,990  تومان 10000000/10 19 دقیقه فعال
2357 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 5,740  تومان 500000/10 فعال
2358 لایک اینستاگرام [ کیفیت بالا] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 10,040  تومان 100000/10 فعال
2359 لایک اینستاگرام [اکسپلور] [ضمانت: 30روز] ♻ 🚀 توضیحات 10,600  تومان 100000/10 22 دقیقه فعال
🇮🇷 لایک اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2361 لایک اینستاگرام [الماسی] [سرعت خوب] 🇮🇷💎 توضیحات 8,780  تومان 20000/50 فعال
2363 لایک اینستاگرام [کیفیت بالا]🇮🇷 توضیحات 14,920  تومان 20000/100 4 ساعت 3 دقیقه فعال
2364 لایک اینستاگرام [ 80%ایرانی ] 🇮🇷🚀💎 توضیحات 15,800  تومان 10000/100 1 ساعت 13 دقیقه فعال
2365 لایک اینستاگرام [ ایرانی] [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 21,060  تومان 20000/50 7 ساعت 4 دقیقه فعال
2366 لایک اینستاگرام [ایرانی] [ضمانت:60/روز]♻🚀 توضیحات 22,680  تومان 20000/50 3 ساعت 51 دقیقه فعال
2367 لایک اینستاگرام [ریزش کم] [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 43,880  تومان 20000/50 26 دقیقه فعال
2368 لایک اینستاگرام[ 100٪پروفایل دار] [ریزش کم]💎 🇮🇷 توضیحات 55,310  تومان 20000/50 41 دقیقه فعال
2370 لایک اینستاگرام [فقط خانم] - [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 60,750  تومان 20000/50 27 دقیقه فعال
2371 لایک اینستاگرام [فقط آقا] - [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 70,880  تومان 20000/50 39 دقیقه فعال
🔎 بازدید اینستاگرام [ Views + Reel + IGTV ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2645 بازدید ویدیو اینستاگرام [آنی] [سرعت متوسط] ارزان🔅(پیشنهادی) توضیحات 1,680  تومان 100000000/100 فعال
2557 بازدید ویدیو + ایمپرشن اینستاگرام [سرعت: 5 میلیون] [آنی] توضیحات 2,120  تومان 2147483647/100 فعال
2556 بازدید ویدیو اینستاگرام [سرعت: 500 کا] [آنی] توضیحات 3,180  تومان 100000000/100 31 دقیقه فعال
2578 بازدید ویدیو اینستاگرام [سرعت: بالا] [آنی] توضیحات 3,550  تومان 100000000/100 فعال
📋 سیو / ایمپرشن / ریچ / بازدید پروفایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2382 بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [ارزان] توضیحات 1,900  تومان 2147483647/100 فعال
2383 ایمپرشن - بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [الماسی] توضیحات 2,990  تومان 500000/100 فعال
2380 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [سرعت بالا] ⚡ توضیحات 3,940  تومان 200000/10 فعال
2381 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [طلایی] توضیحات 4,770  تومان 300000/10 فعال
2384 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [ارزان] 🔖 توضیحات 10,360  تومان 8000/10 فعال
📱 بازدید اینستاگرام [ استوری ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2385 بازدید استوری [ارزان] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 1,530  تومان 20000/100 فعال
2386 بازدید استوری واقعی [سرعت بالا] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 6,620  تومان 500000/10 22 دقیقه فعال
2509 بازدید استوری [سرعت بالا] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 8,290  تومان 100000/10 فعال
2387 بازدید استوری [سرعت بالا] [استارت انی] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 10,880  تومان 10000/10 16 دقیقه فعال
📝 کامنت اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2388 کامنت رندوم انگلیسی توضیحات 28,350  تومان 50000/10 فعال
2389 کامنت (استیکر منفی) توضیحات 28,350  تومان 10000/10 فعال
2390 کامنت (تبریک تولد) توضیحات 28,350  تومان 10000/10 فعال
2391 کامنت (احوال پرسی) توضیحات 28,350  تومان 10000/10 فعال
2392 کامنت (تعریف و تمجید از محصول) توضیحات 28,350  تومان 10000/10 32 دقیقه فعال
2393 کامنت ایرانی [متن دلخواه] 💬 توضیحات 54,000  تومان 900/10 22 دقیقه فعال
2394 کامنت فول ایرانی [متن دلخواه] 💬 توضیحات 371,250  تومان 3000/10 فعال
👥 فالوور تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2395 فالوور تردز [ با کیفیت ] 👌 توضیحات 161,530  تومان 20000/100 فعال
2396 فالوور تردز [ 356 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 200,720  تومان 50000/50 فعال
2397 لایک تردز [ سرعت خوب ] 🚀 توضیحات 234,180  تومان 25000/10 فعال
2398 لایک تردز [ 30 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 353,650  تومان 50000/40 فعال
2399 فالوور تردز [ 30 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 363,210  تومان 50000/10 فعال
👤 ممبر تلگرام ارزان [ بدون ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2403 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 100کا] [استارت آنی] [سرعت: 5-20کا/روز] توضیحات 20,710  تومان 100000/10 10 ساعت 22 دقیقه فعال
2580 ممبر کانال تلگرام [سرعت: خوب] [واقعی] توضیحات 22,780  تومان 4000/500 فعال
2407 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 800کا] [استارت آنی] [سرعت: 10-30کا/روز] توضیحات 25,630  تومان 850000/100 9 ساعت 13 دقیقه فعال
2411 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 30کا] [استارت آنی] [سرعت: 5-10کا/روز] توضیحات 25,890  تومان 100000/50 32 دقیقه فعال
2408 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 100کا] [استارت آنی] [سرعت: 10-20کا/روز] توضیحات 27,960  تومان 100000/100 10 دقیقه فعال
2409 ممبر تلگرام [ارزان] [استارت آنی] [سرعت: 10-40کا/روز] توضیحات 29,060  تومان 50000/100 1 ساعت 10 دقیقه فعال
2412 ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [Instant] [NQ] - [NR] ⛔ توضیحات 37,280  تومان 50000/100 6 ساعت 33 دقیقه فعال
2413 ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [0-2/ساعت] [Low Drop] - [NR] ⛔ توضیحات 47,320  تومان 60000/100 14 ساعت 29 دقیقه فعال
👁️‍🗨️ بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2586 بازدید پست کانال [سرعت پایین] توضیحات 20  تومان 500000/10 7 ساعت 36 دقیقه فعال
2522 تک پست توضیحات 610  تومان 1000000/10 فعال
2540 بازدید پست کانال ارزان [1 پست] 👁 ⭐ توضیحات 1,760  تومان 50000/10 17 دقیقه فعال
2532 بازدید پست کانال [10 پست آخر] 👁 توضیحات 19,680  تومان 40000/1000 فعال
🎭 ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2444 ری اکشن تلگرام [ 🖕 ] توضیحات 7,950  تومان 1000000/10 فعال
2440 ری اکشن تلگرام [ 😍 ] توضیحات 7,950  تومان 5000000/10 فعال
2442 ری اکشن تلگرام [ 😭 ] توضیحات 7,950  تومان 5000000/10 فعال
2441 ری اکشن تلگرام [ 💯 ] توضیحات 7,950  تومان 1000000/10 فعال
2443 ری اکشن تلگرام [ 👌 ] توضیحات 7,950  تومان 5000000/10 فعال
2439 ری اکشن تلگرام [ 👻 ] توضیحات 7,950  تومان 5000000/10 فعال
2438 ری اکشن تلگرام [ 👀 ] توضیحات 7,950  تومان 1000000/10 فعال
2437 ری اکشن تلگرام [ 🙏 ] توضیحات 7,950  تومان 5000000/10 فعال
2436 ری اکشن تلگرام [😐] توضیحات 7,950  تومان 5000000/10 فعال
2454 ری اکشن تلگرام [ ❤ ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 29 دقیقه فعال
2434 ری اکشن تلگرام [ 👎 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2447 ری اکشن تلگرام [ 👍 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2448 ری اکشن تلگرام [ 🤩 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2449 ری اکشن تلگرام [ 😢 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/50 فعال
2450 ری اکشن تلگرام [ 🎉 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2451 ری اکشن تلگرام [ 🤮 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2452 ری اکشن تلگرام [ 🔥 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2453 ری اکشن تلگرام [ 💩 ] توضیحات 8,100  تومان 100000/25 فعال
2455 ری اکشن تلگرام [ 😱 ] توضیحات 8,230  تومان 5000000/10 فعال
2456 ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😢💩🤮🤬 ] توضیحات 12,150  تومان 1000000/50 فعال
2435 ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 ] توضیحات 18,900  تومان 1000000/50 5 ساعت 24 دقیقه فعال
🎪 خدمات سرچ تلگرام [ شِیر / استوری / رای / استارت ربات ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2457 شیر پست تلگرام + بازدید [تک پست] [واقعی] [سرعت خوب] 💎 توضیحات 1,230  تومان 500000/10 1 ساعت 15 دقیقه فعال
2508 رای نظرسنجی پست تلگرام (واقعی / بین المللی)✅انتخاب گزینه دلخواه✅ توضیحات 21,750  تومان 10000000/10 10 دقیقه فعال
👨‍💻 خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2459 بازدید ویدئو روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 3,650  تومان 500000/25 فعال
2461 لایک پست روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 9,450  تومان 500000/25 فعال
2460 لایک پست روبیکا ارزان [ روبینو ] توضیحات 10,130  تومان 20000/10 فعال
2568 فالوور روبیکا واقعی [ سرعت بالا ] [ ظرفیت 70 کا ]🚀 توضیحات 17,550  تومان 15000/100 فعال
2462 کامنت روبیکا - روبینو [متن دلخواه] [واقعی] توضیحات 20,250  تومان 5000/5 فعال
2463 فالوور روبیکا ارزان [ روبینو ] توضیحات 43,880  تومان 20000/20 29 دقیقه فعال
2464 فالوور روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 46,980  تومان 500000/25 فعال
2465 ممبر کانال روبیکا [ واقعی ] توضیحات 95,580  تومان 500000/25 4 روز 22 ساعت فعال
👥 فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2646 فالوور تیک تاک [آنی] [5 - 10/روز] [ریزش 5%] 🔅 🚀 توضیحات 55,620  تومان 500000/10 فعال
2647 فالوور تیک تاک واقعی [آنی] [2 - 5/روز] [ضمانت: 30 روز] 🔅♻ 💎 توضیحات 100,640  تومان 500000/100 فعال
2648 فالوور تیک تاک [ سرعت بالا ] [ 365 روز ضمانت ] 🔅 ♻ توضیحات 191,350  تومان 100000/10 فعال
🛎️ سابسکرایب یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2471 بازدید ویدیو یوتیوب [ برنزی ] 3⃣ توضیحات 19,920  تومان 100000/500 فعال
2473 سابسکرایب یوتیوب ارزان 💯 توضیحات 72,490  تومان 50000/100 فعال
2474 سابسکرایب یوتیوب طلایی [30 روز ضمانت] توضیحات 430,110  تومان 50000/100 فعال
2475 سابسکرایب یوتیوب الماسی [بدون ریزش] توضیحات 600,570  تومان 100000/50 4 ساعت 36 دقیقه فعال
👥 فالوور فیسبوک [ پروفایل / پیج ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2480 فالوور پیج فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 5کا/روز] [ریزش: خیلی کم] [ضمانت: 120روز] 🔥⚡♻️ توضیحات 13,120  تومان 200000/100 فعال
2483 فالوور پیج/پروفایل + لایک صفحه فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐♻ توضیحات 15,620  تومان 50000/100 فعال
2481 فالوور پروفایل فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ریزش: خیلی کم] [ضمانت: 120روز] 🔥⚡♻ توضیحات 18,400  تومان 500000/100 فعال
2477 فالوور پیج/پروفایل فیسبوک [استارت 0-10ساعت] [سرعت: 5کا/روز] ⭐ توضیحات 23,100  تومان 500000/100 فعال
2484 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S2 [30R] توضیحات 134,610  تومان 500000/500 فعال
2485 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S1 توضیحات 139,790  تومان 1000000/500 فعال
2487 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S4 [30R] توضیحات 139,790  تومان 1000000/500 فعال
2476 فالوور پیج/پروفایل فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 10-50کا/روز] [ضمانت: 60روز] ♻ توضیحات 144,970  تومان 1000000/100 38 دقیقه فعال
2478 فالوور پیج/پروفایل فیسبوک [استارت 0-6ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐♻ توضیحات 176,440  تومان 80000/100 فعال
2486 فالوور پیج/پروفایل + لایک صفحه فیسبوک [استارت 0-5ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐♻ توضیحات 186,390  تومان 200000/100 فعال
💌 لایک / بازدید فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2489 لایک پیج فیسبوک [استارت 0-1ساعت] [سرعت: 2 - 4 کا/روز] توضیحات 12,430  تومان 500000/100 فعال
2491 لایک پست فیسبوک [سرعت خوب] ⚡️ توضیحات 37,830  تومان 3000/100 فعال
2490 لایک پیج فیسبوک [استارت 0-2ساعت] [سرعت:5-10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ♻ توضیحات 46,600  تومان 50000/100 فعال
2493 لایک پست فیسبوک [ کیفیت خوب ] 👌 توضیحات 59,740  تومان 50000/100 5 ساعت 4 دقیقه فعال
2494 لایک پست فیسبوک [سرعت بالا] [ضمانت 30 روز] ⚡️♻ توضیحات 61,330  تومان 100000/50 فعال
2497 لایک پیج فیسبوک [استارت 0-1ساعت] [سرعت:5-15کا/روز] [ضمانت: 30روز] ♻ توضیحات 161,530  تومان 10000/100 فعال
👥 فالوور توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2499 فالوور توییتر واقعی [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 1,194,750  تومان 1000000/500 فعال
👥 فالوور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
2500 فالوور کلاب هاوس [ ارزان ] توضیحات 439,410  تومان 8000/50 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد